FAQ

FAQ wielwasinstallaties

Welke is de ideale druk voor mijn wielwasinstallatie?

Wheel washing systems use low pressure starting from 1,5 bar to 4 bar and flow rates from 1.000 l/min up to 9.600 l/min. Cuypers NV opinions to use higher pressure rates as it will reduce cleaning time. This is possible because we can offer different systems which clean the water. For compact units we have an unique stainless steel filter screen which blocks all particles > 1 mm. For large units we have a water clarifier which clears water up to 10 NTU. For special installations – and only in combination with a water clarifier – we also offer pumps with a pressure up to 6 bars. Generally speaking we offer higher pressure pumps for sticky conditions and high flow pumps for conditions with great amounts of dirt.

Wielwasinstallaties reinigen op een lage druk van 1,5 bar tot 4 bar en met een debiet van 1.000 l/min tot 9.600 l/min. Cuypers NV beveelt hogere druk aan omdat dit de reinigingstijd verkort. Als enige aanbieder is Geowell capabel deze druk aan te bieden omdat we verschillende systemen hebben van waterzuivering. Zo hebben we voor compacte installaties een uniek roestvrij stalen filterscherm dat deeltjes >1mm tegenhoudt. Voor grote installaties hebben we een compacte waterzuiveringsinstallatie dat het water zuivert tot op 10 NTU. Bij speciale installatie - en enkel in combinatie met een waterzuiveringsinstallatie - bieden we ook pompen aan met een druk tot 6 bar. Algemeen gesproken adviseren we pompen met een hogere druk voor kleverige materialen en pompen met een hoog debiet voor omgevingen met een groot volume aan vuil.

Welke wielwasinstallatie is het best voor mijn persoonlijke situatie?

Two main factors play a role when choosing the right wheel washer: type of pollution and traffic rate. Cuypers NV offers a variety of options to deal with these factors. Wheel washer lengths from 2,2 meter up 12 meter and a wide range of pumps. Built-in or top surface. When there are + 100 trucks/day we also offer a GWC water clarifier which ensures clear water regardless of traffic.

Twee hoofdfactoren spelen een rol bij het kiezen van de juiste wielwasinstallatie: type vervuiling en aantal vrachtwagens per dag. Cuypers NV biedt een grote variëteit aan opties voor elke specifieke situatie. Zo bieden we wielwasinstallaties met een lengte van 2,2 meter tot 12 meter en een grote keuzemogelijkheid van pompen. Ingebouwd of bovengronds. Bij een trafiek van +100 vrachtwagen/dag bieden we ook een GWC waterzuiveringinstallatie aan die zuiver water garandeert ongeacht trafiek.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een waterzuiveringsinstallatie?

Een waterzuiveringinstallatie wordt interessant vanaf een dagelijkse trafiek van 100 vrachtwagens en/of vervuiling met een moeilijke bezinking. Een waterzuiveringsinstallatie is een serieuze investering maar is tegelijk wel zijn geld waard rekening houdende met de vele voordelen: Aanzienlijk goedkopere civiele werken, nul risico op verstopping en verzanding van de sproeiers, zuiver reinigingswater, veel lagere nood aan flocculent, minimale onderhoudskosten en automatische vuilafvoer. Bij installaties met een hoge trafiek verdient een waterzuiveringsinstallatie zich snel terug.

Wat zijn de voor-en nadelen van een scraper ketting

Bij compacte installatie met een lage trafiek is een scraper een goedkope en effectieve oplossing om dagelijks onderhoud op uw bandenwasinstalltie te minimaliseren. Door een scraper ketting hoeft u niet manueel het vuil uit uw waswater te halen. Dit werkt uitstekend bvb. in zanderige omstandigheden omdat dit vlot bezinkt. Bij ondergrond met een moeilijke bezinking (bvb. leem of klei) zal een scraper minder goed functioneren omdat het vuil slechts 's nachts zal bezinken - zeker als ook de trafiek hoog is.

Waarom de wielen wassen met een wielwasinstallatie

Wanneer vrachtwagens van een werf/stortplaats/mijn de openbare weg oprijden, zijn de banden vaak (sterk) vervuild. Om vuile en dus gevaarlijke wegen te voorkomen moeten de wielen gezuiverd worden vooraleer de weg op te rijden. Een wielwasinstallatie is de snelste en meest efficiënte wijze om zuivere banden te bekomen.